fbpx
Poštovani, robu možete preuzeti samo u našoj radnji u Kosovskoj Mitrovici. Robu iz KM više ne možemo slati poštom. Hvala na razumevanju.

Opšti uslovi korišćenja

Odredbe

Koristeći se ovom web lokacijom ili bilo kojom drugom stranicom, a čiji je vlasnik ili glavni operater poklondzinica.com, pristajete na niže navedene uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete s našim uslovima, molimo Vas da ne koristite našu web lokaciju. Zadržavamo pravo promene ovih uslova korišćenja. Savetujemo Vam da uvek proverite naše uslove pre nego što nameravate koristiti ovu web lokaciju.

Autorska prava

poklondzinica.com polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela ove web lokacije smatra se kršenjem autorskih prava i povlači pravne konsekvence.

Odgovornost

poklondzinica.com nastoji osigurati da su podaci i informacije na ovoj web lokaciji tačni. Korisnik izričito prihvata korišćenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost. poklondzinica.com ne garantuje da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci uvek biti tačni i pouzdani. poklondzinica.com ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg dela ove web lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

Zaštita privatnosti i tajnosti podataka

poklondzinica.com poštuje privatnost korisnika i posetilaca ove web lokacije. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, poklondzinica.com neće davati na uvid trećoj strani, prodavati ili zloupotrbljavati na bilo koji drugi način. 

Zaštita ličnih podataka

Lične podatke dajete na dobrovoljnoj osnovi. Lične podatke prikupljujemo i koristimo u svrhu obrade porudžbine, prilikom provere autorizacije ukoliko plaćate kreditnom karticom (kada bude bila uvedena i ta opcija plaćanja). Podatke vodimo u našoj evidenciji kupaca i interesenata i štitimo skladno odredbama zakona o zaštiti ličnih podataka. Upisivanje Vaših ličnih podataka putem ove web lokacije istodobno dajete saglasnost za obradu istih u navedene svrhe. Imate pravo zatražiti ispravak, brisanje, izmenu ili dopunu netačnih, nepotpunih ili neažuriranih ličnih podataka. Ukoliko ne želite više primati naš reklamni materijal dovoljno je da u Vašim ličnim podacima promenite opciju primanja obaveštenja.

Obaveze korisnika

Korisnicima ove web lokacije strogo je zabranjeno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće zakone. Strogo je zabranjeno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinisticki te štetan na bilo koji drugi način. Strogo je zabranjeno objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćcenje moglo naneti štetu drugim korisnicima. Strogo zabranjeno je lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Strogo zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom te objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane. Strogo zabranjeno je svesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične programe načinjene u svrhu uništavanja ili ogranicavanja rada bilo kojeg softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme. Prilikom registracije korisnik je obavezan uneti istinite podatke, odabrati korisnicko ime i lozinku i cuvati tajnost tih podataka.

Završne odredbe

Na ove odredbe i uslove korišcenja primjenjuju se zakonske odredbe Republike Srbije. Korisnik ove web lokacije pristaje u slučaju spora na isključivu nadležnost domaćih sudova.